top of page

 

PhD – Supervisor Coaching

De relatie tussen promovendus en supervisor(en) is een essentieel onderdeel van het promotietraject. Wat kan je doen om ervoor te zorgen dat de relatie met je phd-promotor goed van start gaat en een positieve ervaring wordt?  Om de promovendus een goede start te bieden, is het PhD – supervisor traject in het leven geroepen. Onder begeleiding van een coach wordt geïnventariseerd wat de specifieke wensen en behoeften van de promovendus zijn voor begeleiding. Daarna faciliteert de coach de promovendus en de supervisor(en) om deze verwachtingen te bespreken en afspraken te maken die de communicatie en samenwerking tussen promovendus en supervisor(en) transparant maken en houden.

 

Aanpak
1.   Het traject start met een individuele coaching sessie (1,5 uur) met de promovendus en een coach. In dit interview kijken we welke inzichten de promovendus heeft over het promotietraject. Welke vragen en/of onduidelijkheden zijn er? Welke ondersteuning kun je verwachten van je supervisor(en) Wat zijn je sterke punten en waar loop je soms tegenaan? Wat is belangrijk voor je leidinggevende(n) om over jou te weten?

2. Na deze inventarisatie vindt een Open Dialogue sessie (1,5 uur) plaats met de promovendus en zijn supervisor(en).  De coach begeleidt het proces waarin wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en oplossingen en afspraken samen worden besproken om samenwerking en communicatie te stroomlijnen.

Resultaat
De afspraken worden vastgelegd in een Supervisie Convenant  waarin ook afspraken over de opvolging zijn opgenomen. Dit convenant wordt opgesteld door de coach en ter goedkeuring voorgelegd aan de promovendus. Na goedkeuring wordt het convenant ondertekend door de promovendus en zijn/haar begeleiders.

 

Meer informatie

Coaching is een kortdurend traject dat is afgestemd op de persoon en zijn/haar vraagstelling.
Over het algemeen wordt een coaching traject gestart op initiatief van de kandidaat zelf in samenspraak met zijn/haar supervisor of HR manager.

2023 - Meijer en Meijaard

(0317) 41 53 53

Agro Business Park 54

6708 PW Wageningen

  • LinkedIn Clean
  • facebook
  • LinkedIn Clean
bottom of page